YUSUF OLATUNJI - Oba Alake Of Egbaland.

YUSUF OLATUNJI  - Oba Alake Of Egbaland.
YUSUF OLATUNJI  - Oba Alake Of Egbaland. YUSUF OLATUNJI  - Oba Alake Of Egbaland. YUSUF OLATUNJI  - Oba Alake Of Egbaland.
Video Details
Duration 40m 1s
Channel EgbaAlake
Added On 2012 April 16
Views 166271
Likes 423
Dislikes 73
Source Youtube
Download Video
Audio Download
Download Audio
Video Description
Oba Alake of Egba Land / Yusufu Olatunji / Amuda Obelawo / Egbe Onifaji Eko Late Badejo Okusanya